რატომ უნდა დაესწროთ

გაქვს ბიზნესიდეა

გჭირდება დახმარება სწორი ნაბიჯების გადადგმაში?

გაქვს ბიზნესიდეა

გჭირდება დახმარება სწორი ნაბიჯების გადადგმაში?

გაქვს ბიზნესიდეა

გჭირდება დახმარება სწორი ნაბიჯების გადადგმაში?

23+

ჩატარებული ტრენინგი

278+

მონაწილე

28+

განხილული ბიზნესმოდელი

4+

სპიკერი

ვისთვისაა ღონისძიება

  • თელავის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სტუდენტებისთვის
  • უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის
  • უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

რას მიიღებთ


Warning: Undefined variable $i in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/for-who.php on line 49

ბიზნესმოდელის შექმნის მეთოდოლოგია


Warning: Undefined variable $i in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/for-who.php on line 57


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/schedule.php on line 37

სპიკერი

სოსო გალუმაშვილი

საკონსულტაციო კომპანია "ჯეპრას" დამფუძნებელი და ბიზნესმოდელების კონსულტანტი

ღირებულება

ონლაინ მასტერკლასი

უფასო

  • ონლაინ ლექცია
  • სპიკერთან კომუნიკაცია, კითხვების დასმა
  • სასწავლო მასალა
  • ბიზნესმოდელის წიგნზე ფასდაკლება


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/blog-news.php on line 44

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/blog-news.php on line 78


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/reviews.php on line 23


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/to-stay.php on line 17


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/event.ge/public_html/wp-content/themes/events/single/faq.php on line 45